GIA TĂNG KHÁCH HÀNG VÀ DOANH SỐ

VỚI GAMIFIACATION

Quy trình chơi game Online

Demo chiến dịch minigame - Đẹp 21
Play Video

Quy trình chơi game Offline

Demo chiến dịch - Thời trang nam Aristino
Play Video

KHO GIAO DIỆN GAMIFIACATION

Demo mẫu giao diện khách hàng đã triển khai
Gamification – botup

Có thể bạn đang cần điều này?