Điều khoản sử dụng

Dưới đây là Điều khoản sử dụng của chúng tôi:

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật lên BotUp.io, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên tiếp tục sử dụng BotUp.io chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Trực tuyến với sản phẩm dịch vụ BotUp. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

ĐIỀU 2 : THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải bản cập nhật lên BotUp.io, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên tiếp tục sử dụng BotUp.io chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

ĐIỀU 3 : SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Người dùng đăng ký tài khoản và khởi tạo trên BotUp.io là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Công nghệ Ứng dụng Trực tuyến, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

ĐIỀU 4: QUẢN LÝ THÔNG TIN

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, BotUp không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ tài khoản của người dùng. BotUp không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BotUp.

ĐIỀU 5: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

BotUp có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

  • – Người dùng dùng BotUp vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…
  • – Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
  • – Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
  • – Người dùng sử dụng BotUp để phá hoại một website khác
  • – Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
  • – Người dùng sử dụng BotUp hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của BotUp
  • – Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn
ĐIỀU 6: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin ,mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho BotUp khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

ĐIỀU 7: SỬ DỤNG EMAIL

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư được sử dụng để đăng ký tài khoản của mình tại BotUp.

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA BOTUP KHI NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

BotUp sẽ hoàn lại tiền phí dịch vụ của quãng thời gian mà khách hàng đã đóng phí nhưng không sử dụng được dịch vụ của BotUp do BotUp ngưng hoạt động.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, LUẬT ÁP DỤNG

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

ĐIỀU 10: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Tùy thuộc cách bạn cài đặt dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một số chức năng được cung cấp bởi các bên thứ ba. Một số chức năng này cần thêm thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được xử lý bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân theo chức năng đã cài đặt cho người dùng của bạn và dịch vụ của chúng tôi vẫn là bộ xử lý của dữ liệu đó. Vì vậy, việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đối với người dùng của bạn là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi về vấn đề này như sau:
**********************
Chuyển dữ liệu trên Dịch vụ của chúng tôi sang Google Sheet: Dịch vụ của chúng tôi có chức năng gửi dữ liệu từ ứng dụng mà bạn đã tạo trên nền tảng BotUp tới Google Sheet. Bạn có thể cung cấp nội dung cho các trang tính này và chia sẻ một số thông tin nhất định, ví dụ: địa chỉ email của người dùng bot. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng này, việc xử lý một số dữ liệu là bắt buộc và sẽ chỉ được thực hiện thay mặt bạn. Với mục đích này, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, đặc biệt là ID Google hoặc địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được chỉ được xử lý để cung cấp các chức năng như đã mô tả ở trên. Ngoại trừ địa chỉ email của quản trị viên có thể được chia sẻ với các quản trị viên khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp chức năng trên, không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba nếu như không được nêu trong chính sách bảo mật này. Để tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi đề xuất bạn nên thông báo cho người dùng của mình về việc xử lý này bằng cách thêm đoạn sau vào chính sách bảo mật của bạn, mà không cần đưa ra thêm bất kỳ cam đoan nào về các quy định pháp lý nói trên:
“Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các công cụ của bên thứ ba, trong đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của BotUp. BotUp là một nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi dễ dàng xây dựng, lưu trữ và quản lý các ứng dụng. Chúng tôi sử dụng một số chức năng nhất định cho phép gửi dữ liệu tới Google Sheet được cung cấp bởi một ứng dụng mà chúng tôi đã xây dựng trên nền tảng BotUp. Để bạn có thể sử dụng chức năng này, việc BotUp và Google xử lý một số dữ liệu nhất định là bắt buộc. Với mục đích này, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email. Ngoài ra, chúng tôi thu thập dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như access token, refresh token hoặc ID bảng tính. Tất cả thông tin chúng tôi thu thập được xử lý chỉ để cung cấp các chức năng như được mô tả ở trên. Không có dữ liệu được xử lý nào được chia sẻ với các bên thứ ba ngoài những bên đã nêu trong Chính sách bảo mật này.”